Προσφορές Check-up | Μικροβιολογικό Κέντρο Κολωνού

Βασικό Check-up Ανδρών-Γυναικών έως 40 ετών

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • SGOT
 • SGPT

Κόστος
30€

Βασικό Check-up

Ανδρών-Γυναικών

έως 40 ετών

Βασικό Check-up παιδιών

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Χοληστερίνη
 • Γενική ούρων
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • TSH

Κόστος
40€

Βασικό Check-up

Παιδιών

Βασικό Check-up Ανδρών-Γυναικών άνω των 40 ετών

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • Αθηρωματικός Δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • Σίδηρος
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • Κρεατινίνη
 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Χολερυθρίνη
 • CPK
 • LDH
 • ALP
 • γGT
 • Λευκώματα
 • Φερριτίνη

Για Άνδρες

 • PSA

Για Γυναίκες

 • TestPap

Κόστος
80€

Βασικό Check-up

Ανδρών-Γυναικών

άνω των 40 ετών

Έλεγχος θυρεοειδούς

 • TSH
 • Τ3
 • Τ4
 • 3
 • 4
 • anti-TPO
 • anti-TG

Κόστος
50€

Έλεγχος

Θυρεοειδής

Λιπιδαιμικός Έλεγχος

 • Χοληστερινη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • APO-A1
 • APO-B
 • LP(a)
 • Ολικά Λιπίδια

Κόστος
35€

Έλεγχος

Λιπιδαιμικός

Έλεγχος οστεοπόρωσης

 • Ασβέστιο
 • Φώσφορος
 • Βιταμινη-D3
 • Οστεοκαλσίνη
 • Παραθορμόνη

Κόστος
60€

Έλεγχος

Οστεοπόρωση

Έλεγχος Καρκινικών Δεικτών

 • CEA
 • CA 19-9
 • CA -125
 • CA 15-3

Κόστος
50€

Έλεγχος

Καρκινικοί Δείκτες

Προγεννητικος Έλεγχος

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ομάδα αιματος Rhesus
 • Έμμεσος Coombs
 • Η/ση αιμοσφαιρίνης
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Σίδηρος
 • Φερριτίνη
 • HbsAg
 • HCV HIV 1/2
 • Τοχο – IgM
 • Toxo – IgG
 • Rub IgM
 • Rub IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG
 • VDRL Listeτia
 • Καλλιέργεια κολπικού
 • Μυκόπλασμα
 • Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια

Κόστος
130€

Έλεγχος

Προγεννητικός

Rapid Test

Κόστος
10€

Μοριακό Test

Κόστος
40€

+20€ η δειγματοληψία