Έλεγχος Αρτηριακής Πίεσης

 • Βασικό Check-up και επιπλέον
 • Ρενίνη
 • Αλδοστερόνη
 • Κορτιζόλη
 • VMA ούρων 24ώρου
 • Μετανεφρίνες ούρων 24ώρου
 • Κατεχολαμίνες ούρων 24ώρου

Λιπιδαιμικός Έλεγχος

 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ολικά λιπίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Απολιπιπρωτεΐνη Α1
 • Απολιπιπρωτεΐνη Β
 • Lp(a)
 • Ηλεκτροφόρηση
 • Λιποπρωτεϊνών

Βασικό Check-Up για Παιδιά

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Τ.Κ.Ε.
 • ASTO
 • Σίδηρος (Fe) Φερριτίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • G6PD

Έλεγχος Θρομβοφιλίας

 • Αντιπηκτικό του λύκου
 • Αντιθρομβίνη ΙΙΙ
 • Πρωτεϊνη S
 • Πρωτεϊνη C
 • APC-R
 • Ομοκυστείνη
 • Μοριακός έλεγχος παράγοντα LEIDEN
 • Μοριακός έλεγχος μετάλαξης της προθρομβίνης
 • Μοριακός έλεγχος μετάλαξης της ομοκυστείνης
 • Πλασμινογόνο
 • PAI-1 PAI-2

Check -Up Οστεοπόρωσης

 • Ουρια -κρεατινίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL/LDL
 • Αλκαλικη φωσφαταση(οστικο κλασμα)
 • Ασβεστιο, φωσφωρος, μαγνησιο
 • Οστεοκαλσίνη
 • Παραθορμόνη
 • Βιταμινη D
 • Προϊοντα αποδομης κολλαγόνου
 • Ασβεστιο ουρων 24ώρου
 • Κρτεατινη ουρων 24ώρου
 • Υυδροξυπρολινη ουρων 24ώρου

Βασικό Check-Up

(Ανδρών-Γυναικών)
 • Γενική Αίματος
 • Γενική ούρων
 • Τ.Κ.Ε
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Κάλιο (Κ) – Νάτριο (Να)
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερίνη
 • HDL / LDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT/ SGPT
 • γ-Gt
 • Αλκαλική Φωσφατάση (ΑLP)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Φερριτίνη
 • Τ3 / Τ4 / TSH
 • PSA (για άντρες > 50 ετών)

Check-Up Διαβητικών

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • Ουρια-κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Καμπύλη σάκχαρου
 • Γλυκοζιλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
 • Χοληστερίνη
 • Τρικλγυκερίδια
 • HDL, LDL
 • Μικρολευκωματίνη Ούρων 24ώρου

Έλεγχος Ρευματοπαθειών

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • CRP (ποσοτική)
 • RF (ποσοτική)
 • ΑΝΑ
 • Anti-DNA
 • Anti-Ro, Anti-La
 • Anti-CCP
 • C3
 • C4
 • Συμπλήρωμα ολικό
 • Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτω
 • Ποσοτικός προσδιορισμός Ανοσοσφαιρινών IgG,IgM,IgE,IgA,IgD
 • Αντιπηκτικό Λύκου
 • Αντισώματα καρδιολιπίνης IgG ,IgGΜ

Προγεννετικός Έλεγχος Εγκύου

 • Γενική αίματος + ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης
 • Ομάδα αίματος – Rhesus
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • HbsAg
 • HCV
 • HIV
 • VDRL (RPR)
 • Αντισώματα Tοξοπλάσματος IgG – IgM
 • Αντισώματα Ερυθράς IgG – IgM
 • Αντισώματα Kυτταρομεγαλοϊού (CMV) IgG – IgM
 • Αντισώματα Έρπητος Ι + ΙΙ (HSV)
 • Καλλιέργεια κολπικού
 • Μυκόπλασμα – Ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια
 • ΡΑΙ – 1 , ΡΑΙ -2

Αιμορραγικός Έλεγχος

 • Χρόνος προθρομβίνης (PT)
 • Χρόνος μερικής Θρομβοπλαστίνης (APTT)
 • Ινωδογόνο (FIB)
 • D-DIMERS
 • Έλεγχος παραγόντων πήξης
 • ΠΑΡ. ΙΙ
 • ΠΑΡ. V
 • ΠΑΡ. VII
 • ΠΑΡ. VIII
 • ΠΑΡ. IX
 • ΠΑΡ. ΧΙ
 • ΠΑΡ. ΧΙΙ
 • ΠΑΡ von WILLEBRAND